Monday, August 5, 2013

Ganito magsibak ng kahoy sa makalalakeng paraan

Letrato kuha ni tunay na lalakeng Danny Pata para sa GMA News. Salamat sa headsup ni tunay na lalakeng Ronin Bautista.

No comments:

Post a Comment