Saturday, July 27, 2013

TNL Kodak Moment

Heto ang kwento sa likod ng letrato.

Letrato mula sa Rappler.com.

No comments:

Post a Comment