Thursday, July 4, 2013

Terence Romeo: Di Tunay na Lalake

Bilang corollary sa Midas Marquez rule, hindi ganyan ang buka ng bibig ng tunay na lalake.

Letrato kuha ni TNL (+100) Ericka Alcantara ng fullcourtfresh.com.

No comments:

Post a Comment