Monday, July 1, 2013

Gawain ng tunay na lalake

Ang paglaro ng Fruit Ninja gamit ang dila ay gawaing pang-tunay na lalake lamang.

Larawan dito.

No comments:

Post a Comment