Wednesday, June 26, 2013

Sammy Lagmay: Tunay na Lalake

Alaala ng mga tunay na lalakeng naiwan.

Nakuha sa PinoyExchange.com ang letrato.

No comments:

Post a Comment