Wednesday, June 26, 2013

Mister Love: Di Tunay na Lalake


Bagamat ang Mister Love ay pangalang pang-tunay na lalake lamang, ang tunay na lalake ay hindi nagpapahuli nang buhay.

No comments:

Post a Comment