Thursday, January 3, 2013

Hay! Men! Balita and Gintong Aral

Ang paparazzing ito, dedo matapos sundan at kuhanan ng picture si Justin Bieber. Heto ang detalye.

Gintong aral: Huwag nang pag-aksayahan ng oras sundan si Justin Bieber, kahit trabaho mo pa ito.

1 comment: