Wednesday, January 2, 2013

Addendum sa Manifesto ng mga tunay na lalake


Ang tunay na lalake ay hindi nagbabayad ng bills. Mas nagiging tunay na lalake pa kung magagalit pa siya pag naputulan.

1 comment: