Monday, December 17, 2012

Update sa pagiging misunderstood ni Justin Bieber

Hindi mo makakapon si Justin Bieber. Heto ang balita.

Salamat kay tunay na lalakeng Noodle Perez. Nahanap dito ang letrato.

No comments:

Post a Comment