Monday, December 3, 2012

Boy Shabu: Tunay Na Lalake

Ang Tunay na Lalake ay Lumilipad...

                                                

Ang Tunay Na Lalake ay Di Natutulog at kung anu-ano pang shit.

Nakuha ang larawan sa http://komiklopedia.wordpress.com/2008/11/20/i-salvage-boy-shabu/

No comments:

Post a Comment