Tuesday, November 29, 2011

Dr. Manyak: Tunay Na Lalake


ang tunay na lalake, pangalan pa lang alam na ang intensyon.

nakita ni TNL Bangkalang dito.

No comments:

Post a Comment