Monday, September 27, 2010

Tankard: Tunay Na Lalake
Dahil Beer, Babae at Beer ang diyos ng isang Tunay Na Lalake. At bagama't matinis ang boses ng taong ito, wala paring tatalo sa manboobs at malaking tiyan ng bokalista ng bandang ito.

Beer, Panty at Rakenrol = Epic Tunay Na Lalake Win

No comments:

Post a Comment