Friday, September 17, 2010

Manok o Itlog?Ayon sa ETITS committee, sa tanong na "Anong nauna, manok o itlog?", ang sagot ay walang iba kundi si Chuck Norris. Salamat sa lahat ng tnl at dtnl na bomoto sa ating survey.

Manok - 34 votes
Itlog - 24 votes
si Chuck Norris - 702 votes

No comments:

Post a Comment