Saturday, September 11, 2010

Look! It's a bird!


Hindi ito gawain ng tunay na lalake. (O, ba't nakatingin ka pa rin?)

Padala ni tunay na lalakeng tiantianboy.

1 comment: