Monday, September 27, 2010

Demonyo: Tunay Na Lalake

Hindi sapat ang pagiging hayop... Kailangan mong maging demonyo.

No comments:

Post a Comment