Thursday, September 2, 2010

Addendum sa Manifesto ng TNL


malakas mag-trip ang tunay na lalake.

mula kay tnl Dennis Macapagal

2 comments: