Wednesday, February 3, 2010

Pea Shooter: Di Tunay na Lalake


Hindi ganyan ang nguso ng tunay na lalake.

At bagamat napapahiga rin ang tinatamaan ng dura ng tunay na lalake, hindi green peas ang idinudura ng tunay na lalake.

Galing dito ang picture.

No comments:

Post a Comment