Tuesday, August 4, 2009

Music Video ng Total Eclipse of the Heart: Di Tunay na Lalake


Malabong kausap ang tunay na lalake, pero sa makalalakeng paraan.

No comments:

Post a Comment