Monday, May 4, 2009

Safeguard: Di Tunay na Lalake

Masasabing pangtunay na lalake ang dulot na violence ng Safeguard sa germs. Pero sa totoo lang, walang pakialam sa germs ang tunay na lalake. At lalong wala siyang konsyensya.


2 comments: