Tuesday, May 26, 2009

Pierre Pinoncelli: Tunay na Lalake


kung ano man ang kalalabasan ng usapan ke Duchamp
mungkahi namin na si Pierre Pinoncelli
ay isang ganap na Tunay na Lalake
dahil ang Tunay na Lalake


nangwawasak ng sining
na nangwawasak ng sining
mula dito at dito ang mga litrato


No comments:

Post a Comment