Sunday, May 3, 2009

Addenda to The Manifesto ng Tunay na Lalake

Ang pag- Kaplog o pangangaplog ay 'di gawain ng isang tunay na lalake

No comments:

Post a Comment